การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

► กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

♦ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

♦ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์จัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

 

► ประมวลจริยธรรม/ข้อกำหนดจริยธรรม

♦ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

♦ ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

♦ สรุปจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

► แผนส่งเสริมคุณธรรม และแผนที่เกี่ยวข้อง

♦ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

♦ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

► กิจกรรมการดำเนินงาน

♦ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. Slot Online
 2. Situs Judi Slot Online Terbaik Indonesia
 3. Situs Judi Slot Online
 4. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 5. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 6. Daftar Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Judi Slot Online
 9. Agen Slot Online
 10. Game Slot Online
 11. Slot Online Indonesia
 12. Slot Online Terbaik
 13. Judi Slot Online Terpercaya
 14. Slot Online Yang Sering Kasih Jackpot
 15. Slot Online Terbaru
 16. Judi Slot
 17. Slot Gacor
 18. Mesin Slot Online